Privacy

Renée Verbrugge - relatietherapeut

Contact:
Tel. 06 – 49 68 38 42
info@reneeverbrugge.nl

“Renée heeft ons op haar eigen, sympathieke en respectvolle manier geholpen elkaar weer beter te begrijpen en gevoelens en gedachten bespreekbaar te maken waar wij samen vaak niet de woorden voor vonden. Dat heeft ons veel waardevolle inzichten opgeleverd over onszelf, de ander en de communicatie in onze relatie.”
(zie ervaringen)
Heb je nog vragen?
Hoor graag!  Groet,

Renée

Privacy beleid


Uw privacy
Deze privacyverklaring is opgesteld naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw situatie, persoonsgegevens en overige gegevens betreffende de therapie en het verloop ervan.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De volgende persoonsgegevens worden in het dossier vastgelegd:
– naam, adres, postcode, woonplaats,
– telefoonnummer, emailadres
– geboortedatum
– burgerlijke staat
– beroep
– naam huisarts
– degene die verwezen heeft, indien van toepassing
– medische bijzonderheden
– medicatiegebruik
– eerdere therapie of begeleiding

De doelen waarvoor gegevens worden vastgelegd zijn:

  • een goed en gedegen therapietraject aanbieden
  • eventuele verwijzing (alleen met uw toestemming)
  • eventueel overleg met een andere hulpverlener waarmee u contact hebt gehad (alleen met uw toestemming)
  • eventueel overleg met collega’s (uw gegevens worden dan anoniem gebruikt)
  • inschrijving
  • facturering
  • evt verzenden nieuwsbrief
  • bereikbaarheid, als zich wijzigingen of annuleringen zouden voordoen
  • voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de Wkkgz, het bijhouden van een boekhouding, belastingaangifte)

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en evt. medische gegevens én door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben.
Alleen ik heb toegang tot de gegevens in uw dossier en ik houd me strikt aan geheimhouding, tenzij er doorslaggevende wettelijke of ethische overwegingen zijn om die te breken. Dit laatste is alleen van toepassing in extreme, zeer uitzonderlijke situaties, zoals b.v. levensgevaar voor derden.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens worden bewaard kunt u schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens te wissen.

De persoonsgegevens die door mij worden beheerd op mijn computer zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens worden geopend zijn ook beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot strikt de benodigde apparaten.

Er kunnen wijzigingen plaatsvinden aan het privacybeleid. Check dus regelmatig deze pagina.

Den Haag, 25-5-2018
Renée Verbrugge