voorwaarden

Renée Verbrugge - relatietherapeut

Contactgegevens:
Tel. 06 – 49 68 38 42
info@reneeverbrugge.nl

“Renée heeft ons op haar eigen, sympathieke en respectvolle manier geholpen elkaar weer beter te begrijpen en gevoelens en gedachten bespreekbaar te maken waar wij samen vaak niet de woorden voor vonden. Dat heeft ons veel waardevolle inzichten opgeleverd over onszelf, de ander en de communicatie in onze relatie.”
(zie ervaringen)
Heb je nog vragen?
Hoor graag!  Groet,

Renée

Voorwaarden


Voorwaarden

Op alle therapie en andere vormen van begeleiding bij Ruimte voor Relatie (www.eftrelatietherapie-den.nl) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Alles wat u bespreekt met uw therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden huisarts, politie, crisisopvang).
 2. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
 3. Uw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dientaangaande al haar professionaliteit inzetten om samen met u uw probleem op te lossen. De therapeut heeft, echter geen resultaatverplichting.  Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 4. De therapeut is geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen), tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht voor is gegeven.
 5. Afspraken kunnen tot 48 uur voor tevoren worden afgezegd. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 6. Nota’s dienen binnen 8 dagen te zijn betaald. Bij niet-betaling binnen 8 dagen kan de relatietherapeut een betalingsherinnering sturen waar 15,00 euro extra administratiekosten voor in rekening wordt gebracht.
 7. Voldoet de client 14 dagen na de betalingsherinnering niet aan zijn/ haar verplichtingen dan is de therapeut zonder nadere ingebreke stelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor rekening
 8. Indien de therapeut uw situatie wil inbrengen in supervisie of intervisie is daarvoor uw uitdrukkelijke instemming nodig.
 9. Sessies starten met de aanwezigheid van beide partners. Als de één dus op tijd is en de ander te laat, dan wordt er pas gestart met de sessie als ook de ander gearriveerd is. U wacht dus op uw partner en belt samen aan.
 10. Er is geen wachtkamer bij de praktijk, dus het is van belang dat u precies op tijd bent. De therapeut zal voldoende tijd reserveren tussen verschillende clientafspraken, zodat uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
 11. Mocht u het niet eens zijn met de gang van zaken binnen de therapie, dan kunt u een afspraak maken om dit te bespreken met uw therapeut.